FAQ

Często zadawane pytania

O NAS

Powerdot jest firmą założoną w 2018 roku, której celem jest przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez inwestowanie, instalowanie i zarządzanie infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych w przestrzeni publicznej. Powerdot, uzyskał niedawno dofinansowanie w wysokości 150 mln euro od Antin Infrastructure Partners, dzięki czemu może pochwalić się ponad 6000 punktami ładowania w 6 krajach – Portugalii, Hiszpanii, Francji, Polsce, Belgii i Luksemburgu.

Obecnie Powerdot skupia się na rozwoju publicznej infrastuktury, instalując stacje ładowania w supermarketach, centrach handlowych, restauracjach, hotelach i innych miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu. Powerdot nie oferuje przydomowych rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych.

Powerdot jest dumny ze współpracy z ponad 1200 Partnerami, m. in.: CBRE, Eleclerc, Galp, Accor, Cora, Intermarché, Eurocash, Ibis, Carrefour, w Portugalii, Hiszpanii, Francji i Polsce.

W Powerdot wierzymy, że ładowanie samochodu powinno być tak samo łatwe jak ładowanie smartfona. Aby było to możliwe, stacje ładowania muszą być dostępne wszędzie tam, gdzie ludzie spędzają swój czas.

Założeniem koncepcji „Destination charging” jest umożliwienie użytkownikom naładowania swoich pojazdów w miejscach, gdzie spędzają swój czas. W związku z tym, stacje ładowania powinny być dostępne przy autostradach, supermarketach, centrach handlowych, restauracjach, hotelach oraz innych często odwiedzanych przez użytkowników EV lokalizacjach.

Stacje ładowania Powerdot są dostępne w aplikacjach innych dostawców usług ładowania takich jak: Electromaps, ShellRecharge, a także w aplikacjach geolokalizacyjnych takich jak: GoogleMaps czy Waze.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami wybierając jeden z adresów mailowych podanych poniżej, w zależności od preferowanego języka komunikacji:

Polski – kontakt@powerdot.pl
Angielski – support@powerdot.eu
Portugalski – ajuda@powerdot.pt
Hiszpański – support@powerdot.es
Francuski – hello@powerdot.fr

Wszelkie zapytania o charakterze prasowym należy kierować do osób odpowiedzialnych za PR w poszczególnych krajach:

Polska – katarzyna.siwek@powerdot.pl
Portugalia – catia.gil@corpcom.pt
Hiszpania – powerdot.press@3aw.com
Francja – agathe@powerdot.fr

DLA PARTNERÓW

Zainstalowanie stacji ładowania na Twoim parkingu może przynieść szereg korzyści takich jak: przyciągnięcie większej liczby klientów oraz zwiększenie ich lojalności, a także poprawa wizerunku firmy, czy też zapewnienie dodatkowego źródła dochodu. Ponadto, nowo wybudowana stacja ładowania stanie się częścią ogólnopolskiej sieci , dzięki czemu będzie widoczna dla użytkowników EV w aplikacjach oraz nawigacjach samochodowych. W związku z rosnącą sprzedażą pojazdów elektrycznych, możliwość naładowania pojazdu w miejscu, gdzie klienci spędzają swój czas, zapewni Twojemu biznesowi przewagę nad konkurencją.

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt„. Następnie nasz zespół przeanalizuje Twoją lokalizację i określi jej predyspozycję do instalacji stacji ładowania. Jeżeli lokalizacja spełni nasze kryteria, skontaktujemy się z Tobą w celu określenia najlepszego rozwiązania w zakresie stacji ładowania dla Państwa firmy.

Po podpisaniu umowy, Powerdot przystępuje do procesu instalacji stacji ładowania. Zajmiemy się wszystkim, od prac budowlanych, przez zdobycie wymaganej dokumentacji i pozwoleń, do uruchomienia. Po zakończeniu instalacji, zapewnimy odpowiednią obsługę techniczną, aby zapewnić sprawne działanie stacji, a z Tobą podzielimy się zyskiem ze sprzedaży energii.

Po pierwsze, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Odpowiemy w ciągu 48 godzin i w przypadku, gdy Twoja lokalizacja spełni nasze kryteria, zorganizujemy wizytę techniczną, aby ocenić warunki panujące w miejscu instalacji.

Nasz zespół pomoże Ci dobrać optymalne rozwiązanie w zakresie infrastuktury ładowania pojazdów elektrycznych – model stacji ładowania, liczba punktów ładowania oraz udzieli niezbędnych informacji na temat procesu instalacji. Zespół specjalistów Powerdot będzie ściśle współpracował z Tobą, aby zapewnić sprawny proces instalacji, dostosowany do wymagań Twojej firmy. Oprócz odpowiedzialności za bezproblemowy proces związany z instalacją stacji ładowania, zawsze dostosowujemy prace instalacyjne do godzin pracy Twojej firmy i godzin szczytu, aby nie stwarzać niewygodnych sytuacji Twoim klientom.

Po zakończeniu instalacji gwarantujemy, że stacje ładowania działają poprawnie i jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie prace serwisowe.

Przy określaniu najlepszej lokalizacji do zainstalowania stacji ładowania Powerdot na parkingu firmowym, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Dostępność: Wybierz miejsce, które jest łatwo dostępne dla kierowców pojazdów elektrycznych, aby mogli zaparkować swoje pojazdy i uzyskać łatwy dostęp do stacji ładowania. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak odległość od wjazdu/wyjazdu z parkingu i widoczność.

Bezpieczeństwo: Upewnij się, że wybrana lokalizacja jest dobrze oświetlona, wolna od przeszkód i zapewnia kierowcom EV bezpieczne otoczenie do parkowania i ładowania pojazdów.

Infrastruktura elektryczna: Sprawdź, czy wybrana lokalizacja posiada odpowiednią infrastrukturę elektryczną do obsługi instalacji stacji ładowania. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak odległość od rozdzielnic elektrycznych, dostępność zasilania oraz wszelkie niezbędne modernizacje elektryczne.

Wygoda: Wybierz lokalizację, która jest wygodna zarówno dla kierowców EV, jak i dla funkcjonowania Twojej firmy. Rozważ umieszczenie stacji ładowania w pobliżu wejścia do budynku.

Przyszła rozbudowa: Rozważ możliwości przyszłej rozbudowy infrastruktury do ładowania EV na terenie Twojej firmy i zaplanuj odpowiednią przestrzeń dla dodatkowych stacji ładowania w miarę wzrostu zapotrzebowania na ładowanie EV.

Zespół ekspertów Powerdot zapewni wskazówki i zalecenia dotyczące najlepszej lokalizacji dla konkretnego lokalizacji, biorąc pod uwagę te czynniki i wszelkie inne względy związane z danym miejscem, aby zapewnić bezproblemową instalację stacji ładowania.

Czas instalacji stacji ładowania Powerdot w Państwa lokalizacji może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym złożoności instalacji, dostępności infrastruktury elektrycznej i wymogów dotyczących pozwoleń. Zespół operacyjny Powerdot będzie odpowiedzialny za wszystkie prace i zapewni sprawny i terminowy proces realizacji inwestycji.

Zero. Powerdot pokrywa wszelkie koszty związane z instalacją i późniejszym utrzymaniem stacji ładowania.

Prace budowlane związane z instalacją stacji ładowania Powerdot zostaną przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowane firmy. Powerdot będzie nadzorować proces instalacji i zapewni, że stacje ładowania zostaną zainstalowane zgodnie z wymaganymi specyfikacjami i przepisami.

Zespół instalacyjny zajmie się niezbędnymi pracami elektrycznymi, w tym okablowaniem, podłączeniem do sieci elektrycznej oraz wszelkimi innymi pracami budowlanymi wymaganymi do instalacji stacji ładowania.

Zarobki z Twoich stacji ładowania mogą być śledzone na naszym portalu PowerdotTV. Za pośrednictwem platformy mogą Państwo w czasie rzeczywistym monitorować zużycie energii i przychody generowane przez każdą stację. Swoje wynagrodzenie będziesz otrzymywać w terminach ustalonych w umowie (miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie).

Zapotrzebowanie na moc w przypadku instalacji stacji ładowania Powerdot na parkingu Twojej firmy będzie zależało od liczby oraz mocy planowanych ładowarek. Oferujemy różne moce ładowania, od 11 kW do nawet 600 kW, więc zapotrzebowanie na moc będzie się różnić w zależności od całkowitej planowanej mocy ładowania, a także innych czynników, takich jak istniejąca infrastruktura elektryczna w danej lokalizacji oraz regulacje prawne, które należy spełnić.

Współpracując z Powerdot, ocenimy konkretne zapotrzebowanie na moc dla danej instalacji stacji ładowania i upewnimy się, że infrastruktura elektryczna jest w stanie dostarczyć niezbędną moc do bezpiecznego i efektywnego działania ładowarek.

Aby ustalić, czy stacja ładowania działa, należy sprawdzić obecność zasilania oraz ewentualne komunikaty o błędach. Jeżeli na ekranie wyświetla się informacja o dostępnych złączach – stacja powinna działać poprawnie. Jeżeli nie jesteś pewien, czy urządzenie działa poprawnie, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.

Po przywróceniu zasilania, urządzenie przejdzie proces restartu. Jeśli procedura ta zostanie pomyślnie zakończona, urządzenie automatycznie powróci do trybu gotowości do ładowania. Jeśli jednak pojazd był w trakcie ładowania, gdy nastąpiła przerwa w dostawie prądu, kierowca będzie musiał ponownie rozpocząć proces ładowania.

W przypadku gdy stacja ładowania lub ekran pozostają wyłączone, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc:
support@powerdot.pl
+48 22 10 42 777

Powerdot monitoruje stan techniczny całej swojej infrastuktury 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli wykryjemy nieprawidłowości w funkcjonowaniu stacji lub jeśli użytkownik zgłosi awarię, podejmiemy próbę zdalnej naprawy, a w przypadku bardziej złożonego problemu, nasz zespół niezwłocznie uda się na miejsce w celu naprawy awarii. Odpowiedzialność za utrzymanie i naprawy tych stacji spoczywa na Powerdot, więc żadna opłata nie zostanie nałożona na Partnera.

Stacje ładowania zarządzane przez Powerdot zostały zaprojektowane z myślą o jak najwyższym bezpieczeństwie. Są zbudowane tak, aby spełniać międzynarodowe normy i przepisy bezpieczeństwa, w tym te związane z bezpieczeństwem elektrycznym, kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) i cyberbezpieczeństwem. Dodatkowo, stacje ładowania Powerdot są instalowane przez wykwalifikowanych i doświadczonych elektryków, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi.

Stacje ładowania Powerdot posiadają również różne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed zwarciem, zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie termiczne, aby zapobiec niebezpieczeństwom i zapewnić bezpieczne ładowanie pojazdów elektrycznych. Ładowarki są również zaprojektowane tak, aby automatycznie wyłączać się w przypadku jakichkolwiek zaburzeń w działaniu lub usterek.

Nasza sieć jest stale monitorowana i mamy możliwość zdalnego zarządzania stacjami ładowania. Wszelkie problemy ze stacjami są szybko identyfikowane i naprawiane.

W celu zainstalowania kolejnych stacji ładowania należy skontaktować się poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość adres mailowy: support@powerdot.pl.

Tak, możliwe jest zintegrowanie programu lojalnościowego dla klientów z systemem zarządzania ładowaniem. Takie rozwiązanie może zwiększyć liczbę klientów do korzystających ze stacji ładowania poprzez np. zniżki na kolejne zakupy lub nagrody w postaci kuponów rabatowych oraz zachęci użytkowników EV do korzystania z Twoich usług. Może to przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów. Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o Twoim programie lojalnościowym i zbadać możliwości jego integracji.

Tak, Powerdot może zapewnić indywidualne rozwiązania w zakresie brandingu dla Twojej stacji ładowania w tym niestandardowe kolory, grafiki i loga.

Powerdot zapewnia, że Twoja stacja ładowania jest widoczna poprzez jej integrację z naszą siecią. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, stacja zostanie dodana do sieci Powerdot i stanie się dostępna w aplikacjach takich jak Miio, Chargemap, PlugShare oraz Electromaps, lub aplikacjach geolokalizacyjnych takich jak Google Maps czy Waze.

Jeżeli napotkasz jakiekolwiek problemy ze stacją ładowania Powerdot, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc w zależności od lokalizacji lub preferowanego języka:

Polski – kontakt@powerdot.pl
Angielski – support@powerdot.eu
Portugalski – ajuda@powerdot.pt
Hiszpański – support@powerdot.es
Francuski – hello@powerdot.fr

Zalecamy przygotowanie numeru seryjnego stacji ładowania, który widoczny jest na naklejce znajdującej się na ładowarce oraz przedstawienie wszelkich istotnych szczegółów dotyczących problemu podczas kontaktu z obsługą klienta w celu uzyskania jak najszybszej pomocy.

Ilość miejsca potrzebnego do zainstalowania stacji ładowania może różnić się w zależności od jej rodzaju, mocy oraz wszelkich dodatkowych urządzeń, które są niezbędne, aby stacja działała w sposób bezpieczny i prawidłowy.

Jeśli w budynku nie ma wystarczającego zapasu mocy do zasilania stacji ładowania, Powerdot może podjąć współpracę z Partnerem w zakresie określenia możliwości zwiększenia dostaw energii, takich jak modernizacja instalacji elektrycznej lub instalacja dodatkowej infrastruktury energetycznej. Możemy również sprawdzić możliwości zarządzania poborem energii, aby zapewnić, że stacja ładowania działa w ramach dostępnego zasilania bez wpływu na inne potrzeby energetyczne budynku. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji, jak możemy współpracować w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla Twojej lokalizacji.

Tak, stacje ładowania zarządzane przez Powerdot przechodzą dokładne procesy certyfikacji, aby zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa.

DLA UŻYTKOWNIKÓW EV

Przed rozpoczęciem sesji ładowania

W celu znalezienia stacji ładowania Powerdot można skorzystać aplikacji, takich jak: Chargemap, Electromaps, Miio, Plugsurf, ChargeAssist, Evio. Aplikacje te dostarczają informacji o lokalizacji, dostępności i kompatybilności stacji ładowania.

Aby rozpocząć sesję ładowania, postępuj zgodnie z instrukcją w zależności od metody płatności:

Jak rozpocząć ładowanie za pomocą smartfona
1 – Rozpocznij sesję skanując kod QR lub za pomocą preferowanej aplikacji EMSP.
2 – Podłącz pojazd, aby rozpocząć ładowanie.
3 – Zakończ sesję na smartfonie, a następnie odłącz samochód.

Jak ładować za pomocą karty RFID
1 – Podłącz pojazd.
2 – Zeskanuj swoją kartę RFID, aby rozpocząć ładowanie.
3 – Zakończ sesję skanując swoją kartę RFID, a następnie odłącz samochód.

Jeśli potrzebujesz pomocy przed, w trakcie lub po sesji ładowania, skontaktuj się z support@powerdot.pl lub zadzwoń pod numer telefonu pomocy technicznej: +48 22 10 42 777

Za sesję ładowania można zapłacić kartą płatniczą, lub wykorzystując kartę RFID / aplikację innego dostawcy usług ładowania.

Niestety, Powerdot nie dostarcza kart RFID do autoryzacji ładowania. Można je jednak uzyskać za pośrednictwem innego dostawcy świadczącego usługę ładowania, który oferuje taką kartę. Karty innych dostawców są kompatybilne ze stacjami Powerdot.

Jeśli miejsce parkingowe znajduje się na prywatnej działce lub w garażu, natychmiast powiadom zarządcę budynku. Może on zlecić odholowanie pojazdu lub skontaktować się z właścicielem pojazdu, aby ten go przestawił.

Jeśli miejsce parkingowe znajduje się na publicznej działce lub na ulicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami, takimi jak policja lub straż miejska. Mogą oni wystawić mandat lub odholować pojazd.

Sprawdź w aplikacji jednego z dostawców usług ładowania status stacji ładowania: zwykle stacja ładowania będzie wyświetlana:
– na zielono, jeśli jest dostępna,
– na żółto, jeśli jest używana, ale ma jakieś wolne złącze,
– na czerwono, jeśli jest w pełni zajęta lub w trakcie konserwacji
– na szaro, jeśli nie działa.

Powerdot oferuje stacje ładowania z różnymi typami złącz, aby dostosować się do różnych modeli pojazdów elektrycznych (EV). Typy wtyczek oferowane przez Powerdot mogą obejmować:

Typ 2 (Mennekes): Jest to najczęstszy typ wtyczki używany w Europie do ładowania AC, odpowiedni dla wielu EV i hybryd plug-in np. Renault ZOE.

CHAdeMO: Ten typ złącza jest używany do szybkiego ładowania prądem stałym i jest stosowany przez niektóre EV, głównie modele japońskie np. Nissan Leaf.

CCS Combo 2: Ten typ złącza jest używany do szybkiego ładowania prądem stałym i jest używany przez wiele europejskich i amerykańskich modeli EV np. Cupra Born.

Należy pamiętać, że typy złącz oferowanych przez Powerdot mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu stacji ładowania i lokalizacji. Zawsze zaleca się sprawdzenie dostępnych typów złącz w konkretnej stacji ładowania Powerdot przed jej użyciem, aby zapewnić kompatybilność ze swoim pojazdem elektrycznym.

Jeśli napotkasz niedziałającą stację ładowania Powerdot, powinieneś zgłosić ten problem do zespołu obsługi klienta Powerdot. Dane kontaktowe można zazwyczaj znaleźć na stacji ładującej lub skontaktować się z nami na nasz e-mail support@powerdot.pl lub numer telefonu: +48 22 10 42 777

Przed przystąpieniem do ładowania pojazdu elektrycznego zawsze warto sprawdzić złącza dostępne w stacji ładowania Powerdot.

Powerdot oferuje stacje ładowania, które są kompatybilne ze wszystkimi pojazdami elektrycznymi, które wykorzystują wtyczki Type 2 oraz CCS. Dotyczy to popularnych modeli EV, takich jak Tesla Model 3, Volkswagen ID.3, Audi e-Tron, BMW i3 i wiele innych. Powerdot oferuje również stacje ładowania z wtyczkami CHAdeMO, które są kompatybilne z modelami takimi jak Nissan Leaf i Mitsubishi Outlander

Koszt ładowania pojazdu elektrycznego (EV) różni się w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja, moc stacji ładowania oraz pojemność baterii EV. Opłata jest naliczana za każdą kilowatogodzinę (kWh), której cena może wynosić od złotówki do ponad 3 złotych.

Przykładowe ładowania
Pojazd: Cupra Born
Pojemność baterii: 58 kWh
Początkowe SOC: 10%
Końcowe SOC: 85%
Doładowana energia: 58 kWh * 75% = 43.5 kWh
Moc stacji ładowania: 120 kW
Koszt 1 kWh: 2.5 zł
Całkowity koszt ładowania: 43.5 * 2.5 = 108.75 zł

Stacje ładowania AC, które mogą ładować pojazdy do 22 kW, nadają się do ładowania pojazdu przez kilka godzin lub nawet przez noc, a czas i moc ładowania są różne w zależności od danego pojazdu elektrycznego. Natomiast stacje ładowania prądem stałym mają moc ładowania od 50 kW i mogą osiągnąć nawet 350 kW. Przykładowo, zasięg 100 km można osiągnąć w około 15 minut. Dodatkowo ultraszybkie ładowanie to termin, który odnosi się do mocy ładowania 150 kW i więcej.

Różnica w kosztach pomiędzy stacjami ładowania o małej mocy, a stacjami (ultra)szybkiego ładowania wynika w dużej mierze z infrastruktury i technologii wymaganej do szybszego ładowania. Stacje (ultra)szybkiego ładowania mają zazwyczaj bardziej wydajne i złożone technicznie elementy i mogą wymagać specjalistycznych systemów chłodzenia w celu utrzymania bezpiecznej temperatury pracy. W rezultacie koszt za kWh lub za minutę ładowania na stacjach ładowania (ultra)szybkiego może być wyższy niż na stacjach ładowania mniejszej mocy.

Zazwyczaj na ekranie są opcje zmiany języka z ikoną globusa, lub z flagami państw, których języki są dostępne w stacji ładowania.

W trakcie sesji ładowania

Jeśli Twoja sesja nie rozpoczyna się, przyczyn może być kilka. Po pierwsze, upewnij się, że Twój pojazd elektryczny jest kompatybilny ze stacją ładowania Powerdot, której próbujesz użyć. Należy również sprawdzić, czy kabel ładujący jest prawidłowo podłączony do portu ładowania pojazdu. Jeśli problem nadal występuje, spróbuj ponownie uruchomić sesję ładowania lub skontaktuj się z zespołem wsparcia Powerdot w celu uzyskania pomocy.

Po podłączeniu samochodu elektrycznego do stacji ładowania Powerdot, powinieneś zobaczyć, że na ekranie stacji ładowania wyświetlił się komunikat sygnalizujący rozpoczęcie procesu ładowania. Po zeskanowaniu kodu QR widocznego na stacji, pogląd sesji ładowania będzie dostępny w Twoim smartfonie.

Dodatkowo, wiele samochodów elektrycznych posiada system multimedialny, który pokazuje dane o ładowaniu, taki jak aktualny poziom naładowania i szacowany czas pozostały do pełnego naładowania.

Czas potrzebny do naładowania pojazdu elektrycznego zależy od różnych czynników, takich jak pojemność akumulatora, moc ładowania, stan naładowania akumulatora, a nawet czynniki środowiskowe (niższe temperatury mogą spowolnić proces ładowania). Samochody elektryczne zazwyczaj potrzebują około 10minut, aby zwiększyć zasięg o 100 km.

Gdy Twój samochód zostanie w pełni naładowany, stacja ładowania automatycznie przestanie dostarczać energię do Twojego pojazdu. Możesz monitorować stan ładowania w systemie multimedialnym swojego samochodu lub w aplikacji do ładowania, która pokaże poziom baterii i szacowany czas do zakończenia.

Aby przerwać ładowanie i wyjąć kabel, można użyć przycisku stop dostępnego na niektórych stacjach. Zazwyczaj, aby zakończyć ładowanie, należy przyłożyć kartę RFID lub zakończyć ładowanie za pomocą smartfona. Stacja zakończy ładowanie i zwolni kabel. Opłata zostanie naliczona za pobraną energię podczas korzystania ze stacji ładowania.

Jeśli podczas ładowania Twojego pojazdu EV dojdzie do awarii zasilania, proces ładowania zostanie przerwany, a stacja ładowania przestanie dostarczać prąd do Twojego pojazdu. Stacja ładowania nie wznowi procesu ładowania po przywróceniu zasilania bez ponownej autoryzacji.

Wszystkie pojazdy mają określoną krzywą ładowania, która ogranicza ich zdolność do odbierania energii. Na krzywą tę wpływają dodatkowo takie czynniki jak temperatura otoczenia i akumulatora. Dlatego należy się spodziewać, że prędkość ładowania znacznie spadnie po osiągnięciu około 75% naładowania. Ta funkcja została wprowadzona przez producentów pojazdów w celu ochrony akumulatora i zapewnienia jego trwałości.

Skontaktuj się z naszym działem wsparcia klienta, aby uzyskać pomoc:
support@powerdot.pl
+48 22 10 42 777

Po zakończeniu sesji ładowania

Jeśli nie możesz odłączyć kabla do ładowania samochodu, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest upewnienie się, że sesja ładowania została zatrzymana. Jeśli sesja ładowania została zatrzymana, ale kabel wciąż nie chce się odłączyć, spróbuj otworzyć swój pojazd. Jeśli nadal nie możesz odłączyć kabla, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, abyśmy mogli zdalnie odblokować kabel.

Jeśli korzystałeś z kodu QR, w dolnej części strony znajduje się opcja „Faktura”, gdzie musisz podać swój adres e-mail i inne dane niezbędno do wystawienia do faktury, jeśli chcesz otrzymać fakturę automatycznie pocztą elektroniczną po zakończeniu sesji.

W przypadku skorzystania z karty RFID lub aplikacji dostawcy usług ładowania, Powerdot nie odpowiada za wystawienie faktury/paragonu.

Tak, możesz. Jeśli rozpocząłeś sesję ładowania za pomocą naszego kodu QR, na dole strony znajduje się pole o nazwie „Faktura”, gdzie możesz podać wymagane dane. Otrzymanie faktury w przypadku ładowania za pomocą RFID/aplikacji może się różnić w zależności od dostawcy usług ładowania.

Ceny za ładowanie pojazdu elektrycznego mogą się różnić w zależności od czynników takich jak lokalizacja stacji ładowania i moc punktu ładowania, poza wszelkimi dodatkowymi opłatami, które mogą być związane z konkretnym miejscem. Dodatkowo, niektórzy Partnerzy mogą oferować różne plany cenowe lub zniżki dla klientów.

Jeśli nie udało się pomyślnie rozpocząć sesji ładowania za pomocą kodu QR, nie powinieneś zostać obciążony. Zaleca się jednak sprawdzenie swojego konta, aby upewnić się, że nie zostały naliczone żadne opłaty. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niezgodności, można skontaktować się z obsługą klienta Powerdot w celu uzyskania pomocy.

Powerdot pobiera opłatę preautoryzacyjną w wysokości 30, 60 lub 90 zł w celu sprawdzenia, czy klient posiada wystarczający budżet, aby zapłacić za sesję. Jeśli sesja nie powiedzie się lub wartość rzeczywistego zużycia jest mniejsza niż opłata, niewykorzystane saldo zostanie automatycznie zwrócone przez Powerdot. Jednak proces zwrotu może trwać od kilku godzin do kilku dni w zależności od banku klienta. Zazwyczaj zwrot niewykorzystanego salda następuje w ciągu 5 do 10 dni od daty obciążenia rachunku. Jeśli po tym okresie klient nie otrzyma zwrotu, może skontaktować się z Powerdot podając datę transakcji i ostatnie 4 cyfry karty kredytowej użytej do transakcji, a my sprawdzimy status transakcji w naszym systemie.