Inwestujemy w stacje ładowania EV w Twojej przestrzeni

Zostań Partnerem

Dlaczego Power Dot?

Brak kosztów instalacji

Power Dot pokrywa 100% inwestycji związanej ze stacją ładowania (m.in. koszt urządzenia, infrastruktura energetyczna)

Brak kosztów utrzymania

Power Dot pokrywa 100% kosztów utrzymania stacji ładowania, w tym koszty energii elektrycznej

Udział w dochodach

Power Dot oferuje swoim partnerom udział w dochodzi osiągniętym ze stacji ładowania

Odbiór UDT

Power Dot zgłasza wszystkie swoje inwestycje do odbioru Urzędu Dozoru Technicznego

Panel użytkownika

Partnerzy dostają dostęp do dedykowanego panelu umożliwiającego śledzenie statystyk ładowania na stacji

Partnerzy dostają dostęp do dedykowanego panelu umożliwiającego śledzenie statystyk ładowania na stacji

Nasze stacje ładowania są dostępne dla wszystkich użytkowników, działają w roamingu oraz można z nich skorzystać bez rejestracji

1 /

nasi partnerzy